Novinky

Organizácia najbližších dní

V týždni od 24. júna do 28. júna 2024 sa vyučovanie končí nasledovne:

Pondelok (24.6.) - Štvrtok (27.6.)

1.st., AT, B1 - koniec o 11:40 hod.

2.st., PŠ - koniec o 12:35 hod.

ŠKD, ŠI, ŠMŠ - bežná prevádzka

Piatok - 28.6.

1.st., 2.st., AT, B1, PŠ - koniec o 9:30 hod.

ŠKD je v prevádzke do 15:00 h. - so stravou

ŠI je v prevádzke do 13:00 h. - so stravou

ŠMŠ - bežná prevádzka

Šport bez hraníc

Šport a zdravá súťaživosť sú dôležité pre všetky deti.

V duchu fair play Spojená škola Senica v spolupráci s OZ Vzdelanie pre všetkých 05.06.2024 usporiadala 17. ročník medzinárodnej súťaže v ľahkej atletike „Šport bez hraníc“.

Projekt sa realizoval s finančnou podporou Mesta Senica.       

Našťastie, všetko vyšlo podľa plánu - čakal nás slnečný deň, ideálny pre pohyb.

Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka Praktickej školy pre šk. rok 2024/2025

Uchádzač: 20242 – úspešne vykonal prijímací pohovor,  prijatý

Uchádzač: 20244 – úspešne vykonal prijímací pohovor,  prijatý

-----------------------------------------------------------------------------------

Uchádzač: 20241 – nesplnil kritériá, neprijatý

Uchádzač: 20243 - nesplnil kritériá, neprijatý

 

Nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať  do 1.ročníka: 1

OZNAM

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie,

ktoré sa uskutoční 24. 4. 2024 /streda/ o 15. hod.,

v jedálni školy, následne v triedach s triednymi učiteľmi.

*

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME 💙

*

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME 💙

Autizmus je vývinové ochorenie, ktoré v súčasnosti ovplyvňuje viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Toto ochorenie spadá do spektra, čo znamená, že sa prejavuje rôzne u každého, kto ho má. Niektorí môžu potrebovať významnú podporu v každodennom živote, zatiaľ čo iní môžu žiť relatívne nezávisle.

OZNAM

   Dňa 27.3.2024 /streda/

ŠMŠ bude v prevádzke do 11,45 hod

Školské vyučovanie končí o 11.40 hod.

ŠKD v tento deň nebude v prevádzke.

  z  dôvodu povinného vzdelávania pedagogických zamestnancov

Prijímanie uchádzačov do Praktickej školy internátnej, Brezová 1, 905 01 Senica

Do praktickej školy v školskom roku 2024/2025 budú prijatí uchádzači s mentálnym postihnutím alebo uchádzači s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Advent

Včera k nám do školy zavítali 3 krásne "anjeličky" zo spoločnosti Vaillant v Senici a priniesli pre každé naše dieťa Adventný kalendár.

Milé gesto, ktoré prekvapilo, určite naše deti poteší.

Ďakujeme

Advent

 

OZNAM

30.10 - 31.10. 2023 /pondelok, utorok/

bude prevádzka v špeciálnej materskej škole

prerušená z technických príčin.

Prevádzka ŠMŠ začína

2.11.2023 /štvrtok/

*

ZBER PAPIERA

Zber papiera

od 25.09. - 06.10.2023

KAM: na vrátnicu

KOMU: školníkovi

KEDYkaždý deň ráno od 7:00 do 8:00

Papier odovzdajte prosím zviazaný!

ĎAKUJEME!

*