Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
ŠMŠ1 Mgr. Simona Maxian
ŠMŠ2 Mgr. Anna Žúborová
ŠMŠ3 Jana Suchánková
AT1 prípravný Mgr. Adela Chudá
PR prípravný Mgr. Jana Šťastná
A1 1 Mgr. Slavka Stehlíčková
PŠ1 1 Mgr. Leona Režnáková
A2 2 Mgr. Jaroslava Hulková
AT2 2 Mgr. Ria Bošáková
PŠ2 2 Mgr. Mária Nesnadná
A3 3 Mgr. Lucia Vrkočová
AT3 3 Mgr. Silvia Mihályová
A4 4 Mgr. Ivana Kĺčová
AT4 4 Mgr. Martina Oravcová
A5 5 Mgr. Anetta Lebánková
A6 6 Mgr. Radovan Samek
A7 7 Mgr. Anna Marečková
AT5 7 Mgr. Iveta Babincová
A8 8 Mgr. Monika Šimlingerová
A9 9 Mgr. Zdenka Štvrtecká
B1 10 Mgr. Mária Karásková