Potraviny

POTRAVINY

Každá škola, ktorá je zapojená do programu ,,Zelená škola“ si vyberá prioritnú tému, v ktorej sa chce zlepšiť a realizovať praktické kroky k riešeniu problematiky životného prostredia. Tento školský rok je naša škola zapojená do témy ,,Potraviny.“ Aktivity, ktoré boli schválené v Environmentálnom akčnom pláne sa budú realizovať a prelínať celým výchovno-vzdelávacím procesom. Na základe auditu, ktorý bol vykonaný v mesiaci október boli zistené niektoré údaje, ktoré nám napovedali, čo chceme tento školský rok v našej škole zlepšiť, a čo všetko chceme dosiahnuť. Za rok 2022 v školskej jedálni bol podiel potravinového odpadu 890 kg. Toto číslo zahŕňa netriedený bioodpad od potravinového odpadu. Priebežným meraním potravinového odpadu v jedálni, ktoré prebehlo od 18. 11. do 22. 11. 2023 sme zistili, že v tomto týždni bolo 25 kg odpadu na 116 osôb. Na jedného stravníka je to v priemeru 0,214 kg, čo je polovica malej (detskej) porcie. Naším hlavným cieľom je znížiť potravinový odpad v školskej jedálni o 10% do konca šk. roku 2023/24. O výsledkoch, či sa nám podarilo, alebo nepodarilo splniť náš stanovený ciel, Vás budeme informovať.

Mgr. Monika Šimlingerová

 

 

*