Výtvarná súťaž - FARBY JESENE

 

Výtvarná súťaž -  FARBY JESENE organizované CVČ Beťárik Šaštín-Stráže.

Ocenení žiaci: Filip Kaňa,    PR var.C

                                       Marko Hrúz, ŠMŠ 1