Zmluvy

Číslo Názov Dodávateľ Dátum účinnosti Dátum platnosti do Suma Dokumenty
8/2024 Darovacia zmluva COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 7. 5. 2024 50,00
7/2024 Darovacia zmluva Vaillant Group Heat Pump Production s.r.o 6. 5. 2024 200,00
6/2024 Zmluva o spolupráci PLANTEX, s.r.o /26/ 1. 9. 2024
5/2024 Zmluva o poskytoví služieb ALATERE,s.r.o /23/ 17. 1. 2024
4/2024 Zmluva o nájme hnuteľnej veci ( D-rent) Ivan Kozák - K&H /38/ 1. 1. 2024
3/2024 Kúpna zmluva na dodávku tovaru Ivan Kozák - K&H /36/ 1. 1. 2024
2/2024 Kúpna zmluva na dodávku služieb Ivan Kozák K&H /37/ 1. 1. 2024
1/2024 Zmluva č. PZ002000036870_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť /17/ 28. 12. 2023
17/2023 Zmluva o zájazde Cestovná kancelária Vida s.r.o. /40/ 8. 12. 2023
16/2023 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP Technik BOZP Bc. Roman Zomborský /11/ 4. 10. 2023
15/2023 Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Spojená škola 11. 8. 2023
14/2023 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. 5. 9. 2023
13/2023 Darovacia zmluva č. 2023 - 01 Renáta Hulecová 1. 6. 2023
12/2023 Zmluva o výpožičke č. 1/2023 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY a.s. 1. 9. 2023 31. 8. 2024
11/2023 Zmluva o poskytovaní služieb č.23/030 ISA projekta, s.r.o. 15. 5. 2023
10/2023 Darovacia zmluva č. 2023 - 01 Erika Flamíková 28. 3. 2023
9/2023 Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 3. 4. 2023
8/2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. /3/ 6. 3. 2023
7/2023 Zmluva o výpožičke č. 1/2023 Spojená škola Senica 2. 1. 2023 31. 8. 2027
6/2023 Zmluva o nájme hnuteľnej veci číslo 002/2023 Ivan Kozák - K&H /38/ 1. 1. 2023 31. 12. 2024 0,00