Monitorovanie potravinového odpadu

Monitorovanie potravinového odpadu

Počiatočný stav:

Vyšší podiel potravinového odpadu (890 kg za rok 2022). Toto číslo zahŕňa netriedený bioodpad od potravinového odpadu v školskej jedálni. Meranie potravinového odpadu v jedálni: 18. 11. – 22. 11. 2023, počet žiakov v škole: 147 šk. rok 2022/23. Priemerný počet stravníkov v tomto týždni: 116 osôb, množstvo odpadu: 25 kg, priemer na jedného stravníka: 0,214 kg, čo je polovica malej (detskej) porcie na týždeň/1 stravník.

 

Koncový stav:

Meranie potravinového odpadu v jedálni: 16. 11. 2023 – 22. 03. 2024. Priemerný počet stravníkov v tomto období: 133,68 a priemerné množstvo odpadu: 16 kg. priemer na jedného strávnika meraného v tomto období: 0,119 kg. Namerané hodnoty v tomto období ukazujú, že cieľ znížiť potrvinový odpad o 10% sa nám podarilo. Celkovo sme odpad znížili o 44%.

 

*