Deň mlieka v materskej škole

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou  udalosťou, ktorá je podporovaná a propagovaná od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je zdôraznenie významu konzumácie mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom a na dôležitosť pitia tohto prírodného produktu.

Po vypočutí rozhlasového školského vysielania o dôležitosti konzumácie mlieka sme deťom pripravili rôzne aktivity podľa veku.

Škôlkari mali ochutnávku mliečnych výrobkov, vyrobili si plagát a pozreli si rozprávku o mliečku.

Školáci si pochutili na mlieku, pozreli si prezentáciu o mliečnych výrobkoch  a overovali si vedomosti o význame správnej životosprávy pomocou pracovných listov.

Na obrázku môže byť 2 ľudia a interiér