Ďalšie kontakty

  • Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka -  0911 664 133
  • Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PŠ, výchova - 034/6543447 
  • Ekonómka - 034/6513310
  • Účtovníčka - 034/654 36 05
  • Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP - 0948 526 513 , 0948 526 514
  • Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne - 0948 946 686 

                                                                                    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

 

 

  • ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica

         0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
         e-mail: ouihcs@gmail.com