Zimné účelové cvičenie

Dnešná turistika bola ako pekná báseň.

Hľadali sme stopy zvierat, sledovali vtáky, počítali vtáčie búdky, počúvali zvuky...

Obdivovali okolie... Plánovali sme jarné výlety. .

Bolo bezvetrie a "našim" tempom sme prešli kus prírody...

A na záver si Maťko vzdychol a vyhlásil "To bol krásny deň". 😊

Mgr. Karásková