Beseda s poľovníkmi

V stredu 29.9. našu školu navštívili dvaja poľovníci z poľovníckeho združenia Cerová. Poľovníkov sprevádzal krásny poľovnícky pes Hugo. Pán Stanek zahájil besedu tradične ako sa patrí hlasným zatrúbením na lesný roh. Pán Jozef Rehák a pán Stanek nám predstavili poľovníctvo ako svoju záľubu. Pre našich žiakov mali pripravený zaujímavý program v ktorom nám priblížili záslužnú a náročnú prácu poľovníkov. Dozvedeli sme sa ako sa starajú o zvieratá v zime, ako sa správať pri návšteve lesa a aké druhy zvierat sa v našich lesoch vyskytujú. Pán  Rehák nám priblížil prísne kritériá ako sa úspešne stať poľovníkom. Ako spestrenie nám páni poľovníci predviedli pomocou vábničiek rôzne zvuky zvierat. Tiež nám predviedli zbierku rôznych trofejí, zbraní, základnej výbavy pre poľovníkov a nádherné ručne vyrezávané práce z dreva. Veľkú radosť mali žiaci keď pán Stanek predviedol so svojim psíkom svoje umenie a priblížil nám jeho významnú pomoc pri poľovníctve. Ako veľkí milovníci prírody si uvedomujeme dôležitosť ich práce a sme radi že nám svojim odborným výkladom ukázali, že poľovníctvo nie je len o lovení zvierat ako si mnohí predstavujú, ale že ich záslužná práca je najmä o spoznávaní a ochrane prírody. Poľovníctvo v sebe zahŕňa celú radu komplexnej starostlivosti, ako aj výchovu mladých ľudí, ktorí v budúcnosti budú schopní uplatniť svoje schopnosti a zručnosti pri pomoci nášmu životnému prostrediu. Beseda nás všetkých na toľko zaujala, že už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme!

Mgr. Monika Šimlingerová, koordinátorka Zelenej školy