Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

od 23.12. 2023 do 7.1. 2024

vyučovanie i prevádzka ŠMŠ

začne 8.1. 2024

Prajeme Vám úspešný rok 2024

vianoce