OZNAM

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie,

ktoré sa uskutoční 24. 4. 2024 /streda/ o 15. hod.,

v jedálni školy, následne v triedach s triednymi učiteľmi.

*