Vianočná besiedka

Všetkých srdečne pozývame na 

VIANOČNÚ BESIEDKU

22.12.2023 o 10,00 hodine

v jedálni. Tešíme sa na Vás!

*