Všetci s florbalkami do školy!

Aj naša školička ako aj ostatné školy na Slovensku aktívne zapojila do športovej výzvy pri príležitosti medzinárodného dňa florbalu. Zahrali sme si florbal počas telesnej výchovy a krúžkovej činnosti. Pri tejto príležitosti sme si urobili aj pár veselých fotografií.

Mgr. Samek R.