Deň vody 2024

Deň vody

Voda je všade okolo nás. Voda je v ovzduší vo forme oblakov a hmly. Voda je na zemskom povrchu vo forme riek, potokov, jazier, morí, oceánov, alebo ľadovcov. Voda je pod povrchom, je v rastlinách, je v každom živom organizme. Je jedinečná a nenahraditeľná. To si často vôbec ani neuvedomujeme. A práve preto sa Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že 22. marec sa stane ,,Svetovým dňom vody“. Tento deň nám má tú jedinečnosť a nenahraditeľnosť tejto vzácnej tekutiny pripomínať. Bohužiaľ, je voda pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť si zväčša vôbec neuvedomujeme. Napriek tomu sú vo svete stále viac, ako dve miliardy ľudí, ktorí trpia nedostatkom pitnej vody. U nás v Spojenej škole si túto problematiku uvedomujeme a preto sme si v tento deň pripravili zaujímavú rozhlasovú reláciu o vode. Žiaci II. stupňa tiež si mali možnosť vyskúšať vedomostný kvíz o vode. Žiaci I. stupňa robili pokusy s vodou, vytvorili rôzne plagátiky, koláže a obrázky. Žiaci sa tiež so svojimi učiteľmi rozprávali o problematike s pitnou vodou, o znečisťovaní vody a ako sami môžeme prispieť k zlepšeniu kvality, či ochrane vody.

Mgr. Monika Šimlingerová

*