Základné kontakty

Meno školy:

Spojená škola

Adresa školy:

Brezová 1, 905 01 Senica
 

Telefónne číslo:

034/6514791

Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

E-mail školy:

spojenaskolasenica@gmail.com

IČO:

00181935