Deň vody 2022

22. 3. DEŇ VODY

..............................................................................................

Možno to znie prehnane keď povime, že voda je všade okolo nás, ale keď sa zamyslíme zistíme, že je to naozaj tak. Voda je v ovzduší vo forme oblakov a hmly. Voda je na zemskom povrchu vo forme riek, potokov, jazier, morí, oceánov, alebo ľadovcov... Voda je tiež pod povrchom, je v rastlinách, je v každom živom organizme. S vodou sa stretávame už od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často vôbec ani neuvedomujeme. A práve preto sa Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že 22. marec sa stane Svetovým dňom vody. Tento deň nám má tú jedinečnosť a nenahraditeľnosť vody pripomínať. Bohužiaľ, je voda pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť si zväčša vôbec neuvedomujeme. Napriek tomu sú vo svete stále viac ako dve miliardy ľudí, ktorí trpia nedostatkom pitnej vody. U nás v Spojenej škole si uvedomujeme, že je veľmi dôležité poukázať na to, ako je voda prepojená so všetkými oblasťami nášho života. Preto sme si ku dňu vody pripravili rôzne zábavné aktivity, hry, súťaže a pokusy s vodou. Žiaci sa so svojimi učiteľmi a učiteľkami porozprávali o problematike s pitnou vodou, o znečisťovaní vody a ako sami môžeme prispieť k zlepšeniu kvality či ochrane vody. Niektorí žiaci robili pokusy s vodou, niektorí vyčistili jazierko v našej školskej záhrade, a iní vytvorili rôzne plagátiky, koláže a obrázky. Je veľmi dôležité, aby sme si „cenu“ vody a jej problematiku stále pripomínali. Význam vody poznali už naši predkovia a preto jedno staré škótske príslovie hovorí: „Cenu vody objavíš len keď vyschnú studne“.

                 Mgr. Monika Šimlingerová, koordinátorka Zelenej školy