Pokračujeme...

I v tomto nezvyčajnom období, ktoré zasiahlo do našich životov pokračujeme v projekte Zelená škola s novou koordinátorkou Mgr. Monikou Šimlingerovou v spolupráci s Mgr. Annou Marečkovou. 18. apríla nám kancelária Zelenej školy úspešne schválila Environmentálny akčný plán školy. V tomto školskom roku vstupujeme do trinásteho ročníka. Našou témou je Zeleň a ochrana prírody - pre certifikačné obdobie 2020 – 2022. V tomto období nás čaká veľmi zaujímavá téma, ktorá nám prinesie veľa zábavných a hlavne prospešných aktivít na ktoré sa všetci tešíme. Okrem toho nás čaká aj veľmi veľa práce a preto nám držte palce nech sa dielo podarí.

Mgr. Monika Šimlingerová, koordinátorka Zelenej školy