Žabie TAXI

ŽABIE TAXI

Obojživelníky patria medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku. V prírodných ekosystémoch majú svoje nezastupiteľné miesto. Preto je veľmi dôležité spoznať príčiny ich ohrozenia a vedieť ich odstrániť. Jedna z hlavných príčin sú frekventované cesty, kde často dochádza k úhynom stoviek žiab. Ide najmä o skokanov, ropuchy, mloky a to práve počas jarnej migrácie. My sme mali to šťastie, že nás oslovil pán učiteľ Mgr. Ondrej Odokienko zo ZŠ Viliama Paulínyho Tótha a ponúkol nám pripojiť sa k aktivite, ktorá sa volá ,,ŽABIE TAXI“. V spolupráci s pánom Jiřím Hološkom s CHKO Záhorie a v spolupráci so základnými školami v Senici sme vybudovali zábrany na frekventovanej ceste pri priehrade v obci Prietrž.  Tieto zábrany pri ceste zabezpečia, že žabky nebudú skákať cez nebezpečnú vozovku, ostanú pred zábranou a vyhnú sa tak istej smrti pod kolesami áut. Naši žiaci – ochranári ich následne pozbierajú a bezpečne prenesú na druhú stranu. Pani učiteľka Mgr. Šimlingerová a pani zástupkyňa Mgr. Stanková spolu s niekoľkými žiakmi priložili ruku k dielu a zostavili žabiu hliadku, ktorá bude 1x za týždeň po celých 8 týždňov obojživelníkov prenášať. Prvé dni prenosov nebývajú vždy úspešné, ale nám sa hneď prvý deň podaril skvelý úlovok. Našli sme malého samčeka mloka bodkovaného z ktorého sme mali veľkú radosť. O ďalších hliadkach a našich úspechoch Vás budeme informovať v ďalšom čísle nášho časopisu. Mgr. Monika Šimlingerová**