Deň Zeme 2022

22. apríl - DEŇ ZEME - 2022

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla už od roku 1970. Tento významný deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie našej planéty. Hlavným cieľom je uvedomiť si, ako veľmi sme závislí na tak cenných daroch, ktoré nám naša planéta Zem poskytuje, a že tieto cenné zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. A práve preto je veľmi dôležité zaoberať sa vážnymi otázkami tejto problematiky a prostredníctvom spoločného úsilia bojovať za ochranu nášho životného prostredia pre naše budúce generácie všetkých živých tvorov na svete. Motto tohto roku znie - Investujme do našej planéty! Čo môžeme preto urobiť? Napríklad šetrime vodou, obmedzme používanie plastov, kupujme lokálne potraviny, v záhradách používajme prírodné hnojivá, kupujme bezobalový tovar, separujme, zapájajme sa viac do dobrovoľníckych činností, a hlavne veďme svojich najbližších k úcte a láske k našej planéte. Aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec. A treba začať už dnes. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme. Túto vážnu problematiku intenzívne vnímame aj u nás v škole. Osud našej planéty nám nie je ľahostajný a okrem tohto sviatku kedy si význam ,,Dňa Zeme“ pripomíname rôznymi zaujímavými aktivitami sa snažíme o naše životné prostredie starať po celý rok. Osud planéty je v našich rukách.

Mgr. Monika Šimlingerová, koordinátorka Zelenej školy