SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME 💙

*

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME 💙

Autizmus je vývinové ochorenie, ktoré v súčasnosti ovplyvňuje viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Toto ochorenie spadá do spektra, čo znamená, že sa prejavuje rôzne u každého, kto ho má. Niektorí môžu potrebovať významnú podporu v každodennom živote, zatiaľ čo iní môžu žiť relatívne nezávisle.

Prejavy autizmu sa môžu líšiť, ale často zahŕňajú ťažkosti so sociálnou interakciou a komunikáciou, opakujúce sa správanie spojené s limitovaným množstvom stereotypných činností. Dôležité je chápať, že autizmus nie je choroba, ktorú treba liečiť, ale skôr rozdiel vo fungovaní, ktorý vyžaduje pochopenie a prispôsobenie zo strany spoločnosti.

Podľa najnovších štúdií prevalencia autizmu neustále rastie. Od roku 2000, kedy bolo autizmom ohrozené jedno dieťa z 5000, sa tento pomer zvýšil na jedno dieťa zo 100. Na Slovensku, podobne ako vo svete, sa zvyšuje povedomie o potrebe skorej diagnostiky a intervencie, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života jedincov s autizmom a ich rodín. 💙