Nadácia SPP pomáha žiakom s autizmom

Špeciálna základná škola je súčasťou Spojenej školy v Senici. V základnej škole vzdelávame od šk. roku 2006-07 i žiakov s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Narušená komunikácia je jednou z oblastí, ktoré táto diagnóza postihuje. U našich žiakov sa stretávame s celou škálou narušenia komunikácie. Najťažšou je absencia reči a nedostatočná funkčnosť komunikácie, ktoré sa objavujú aj u našich žiačok - dvojičiek. Aby mohli aj tieto deti komunikovať s okolím, je potrebné nájsť náhradný, ale i podporný systém komunikácie. U nás sa osvedčil systém Výmenného obrázkového komunikačného systému.  Rozhodli sme sa preto využiť finančnú podporu Nadácie SPP a zakúpiť množstvo materiálu k výrobe komunikačných kníh pre tieto sestry. Počas prázdnin pedagógovia z materiálu vytvorili komunikačné knihy a od septembra začali učiť žiačky s knihami pracovať. Tým, že majú dievčatá k dispozícii komunikačné knihy, sa zlepšuje kvalita života v rodine, v škole, ako aj v širšom prostredí. Okrem zlepšenia komunikačnej schopnosti sa eliminujú prvky problémového správania vyplývajúce z frustrácie v oblasti komunikácie, ako i sociálna interakcia a predstavivosť, ktoré sú súčasťou triády postihnutia.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP, za čo sú vďačné žiačky, učitelia i rodičia.

                                                        Mgr. Silvia Mihályová, triedna učiteľka sppspp