MDD

Každoročne je na celom svete jeden deň venovaný deťom.

Je to Medzinárodný deň detí. Ani my na našej škole sme na nich nezabudli a vymenili sme učebnice a perá za akcie spojené so športom, za besedu so včelármi, návštevu Záhorského osvetového centra a v materskej škole našim najmenším pani učiteľky pripravili  indiánsky deň.

Deti si svoj deň užili do sýtosti a spokojní odchádzali domov.