OZNAM

   Dňa 27.3.2024 /streda/

ŠMŠ bude v prevádzke do 11,45 hod

Školské vyučovanie končí o 11.40 hod.

ŠKD v tento deň nebude v prevádzke.

  z  dôvodu povinného vzdelávania pedagogických zamestnancov