Prijímanie uchádzačov do Praktickej školy internátnej