Krúžky

Názov Skratka Vedúci Vedúci 2 Miestnosť Čas
Biblický BIBz Mgr. Elena Jamrišková
Mladý novinár MLNz Mgr. Monika Šimlingerová
Počítačový I. POC1z Mgr. Jaroslava Hulková Mgr. Adela Chudá
Počítačový II. POC2z Mgr. Leona Režnáková Mgr. Slavka Stehlíčková
Putovanie z rozprávky do rozprávky PRRz Mgr. Jana Šťastná
Šikovníček SIKz Mgr. Anna Marečková Mgr. Lucia Vrkočová
Spevácko - tanečný SPTz Mgr. Ivana Kĺčová
Športový I. SPO1z Mgr. Zdenka Štvrtecká
Športový II. SPO2z Mgr. Radovan Samek
Tanečno - pohybový TAPz Mgr. Anetta Lebánková