Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka Praktickej školy pre šk. rok 2024/2025

Uchádzač: 20242 – úspešne vykonal prijímací pohovor,  prijatý

Uchádzač: 20244 – úspešne vykonal prijímací pohovor,  prijatý

-----------------------------------------------------------------------------------

Uchádzač: 20241 – nesplnil kritériá, neprijatý

Uchádzač: 20243 - nesplnil kritériá, neprijatý

 

Nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať  do 1.ročníka: 1