Učitelia

Názov Pozícia WWW
Mgr. Iveta Babincová učiteľka
Mgr. Jaroslav Bača asistent
Mgr. Ria Bošáková učiteľka
Kristína Červinková vychovávateľka
Mgr. Adela Chudá učiteľka
Jana Daniel asistentka
Erika Flamiková vychovávateľka
Erika Flamíková asistentka
Mgr. Vladimír Gašo asistent
Mgr. Edita Glindová zástupkyňa
Mgr. Lenka Horňáková učiteľka
Mgr. Jaroslava Hulková učiteľka
Mgr. Elena Jamrišková učiteľka
Mgr. Katarína Kaňová riaditeľka
Mgr. Mária Karásková učiteľka
Mgr. Ivana Kĺčová učiteľka
Mgr. Eva Končitá učiteľka
Zuzana Križanová vychovávateľka
Mgr. Anetta Lebánková učiteľka
Janette Maláriková asistentka
Mgr. Anna Marečková učiteľka
Mgr. Simona Maxian učiteľka
Bc. Beáta Mičová vychovávateľka
Mgr. Silvia Mihályová učiteľka
Mgr. Mária Nesnadná učiteľka
Mgr. Martina Oravcová učiteľka
PaedDr. Rastislav Oslej asistent
Mgr. Leona Režnáková učiteľka
Mgr. Radovan Samek učiteľ
Mgr. Iveta Schikutová vychovávateľka
Mgr. Monika Šimlingerová učiteľka
Mgr. Monika Šragová vychovávateľka
Mgr. Lívia Stanková zástupkyňa
Mgr. Jana Šťastná učiteľka
Mgr. Slavka Stehlíčková učiteľka
Mgr. Zdenka Štvrtecká učiteľka
Jana Suchánková učiteľka
Ing. Viera Tomšová vychovávateľka
Mgr. Lucia Vrkočová učiteľka
Monika Zonová asistentka
Mgr. Anna Žúborová učiteľka