Novinky

Začiatok školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci!

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

ktoré sa uskutoční dňa 4.9. 2023, t.j. v pondelok o 8:00  pred hlavným vchodom školy.

V prípade nepriaznivého počasia:

Prípravný a 1. ročník (žiaci a rodičia) - zhromaždia sa pred hlavným vchodom

2. - 10. ročník a Praktická škola - zahájenie bude prebiehať v triedach

Ukončenie šk.roka 2022/2023

Pozývame Vás na slávnostné ukončenie školského roka v piatok - 30.6.2023 - o 8:15 h. v areáli školy.

Po spoločnom vyhodnotení žiaci odchádzajú do tried po vysvedčenia a o 9:30 h. idú domov - sú automaticky odhlásení zo stravy.

ŠKD, ŠI je v prevádzke do 15:00 h. - so stravou

ŠMŠ je v prevádzke do 16:00 h. - so stravou

*

Výlet do Smoleníc  s pomocou dotácie z rozpočtu mesta Senica

*V našej školičke je vždy všetko „tak trochu inak“. Sme deti ako všetky ostatné a, ak nám to zdravíčko dovolí, nesmierne obľubujeme nové zážitky, prechádzky v prostredí krásnej prírody a stretnutia s novými zaujímavými ľuďmi alebo zvieratkami. Presne tak, ako všetky deti, sme neskutočne zvedaví, máme radi nové miesta a chceme sa pozrieť tam, kde to pre nás nie je úplne samozrejmé.

OZNAM

V piatok 16.6.2023

budú, z organizačných dôvodov,

Špeciálna materská škola a Školský klub detí

otvorené len do 13,00 hod.

*

Projekt pre naše deti - hlasovanie

Vážení rodičia!

Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o hlasovanie za našu školu.

Zapojili sme sa do výzvy "Gesto pre mesto", kde projekt, ktorý získa najviac hlasov, dostane finančnú podporu. Radi by sme vyhrali a organizovali na jeseň netradičnú olympiádu a zakúpili športové potreby pre naše deti.

Ďakujeme

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trnavsky-kraj/11282

         

Svetový deň povedomia o autizme

Každoročne si 2. apríla pripomíname Svetový deň povedomia o autizme, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o tomto ochorení, o možnostiach  pomôcť autistom v ich integrácii či vytvorenia podmienok pre ich zmysluplný život. Výskyt ochorenia má stúpajúci trend, podľa najnovších svetových údajov ochorenie postihuje jedno z 56 detí, pričom častejšie chlapcov.

OZNAM

20.02.2023 - 24.02.2023  bude prevádzka v ŠMŠ prerušená z prevádzkových dôvodov.

Prevádzka ŠMŠ začína 27.02.2023

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do PRAKTICKEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ v šk.roku 2023/2024

Do praktickej školy v školskom roku 2023/2024 budú prijatí uchádzači s mentálnym postihnutím alebo uchádzači s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Polročné hodnotenie

Koniec januára je neodmysliteľne spojený s polročným hodnotením školských výsledkov. 

V utorok 31.1. 2023 budú mať žiaci zimné účelové cvičenie a na záver vyhodnotia výsledky 1.polroka s triednymi učiteľmi vo svojich triedach.

I. stupeň bude tento deň končiť  4. vyučovacou  hodinou.

2.stupeň bude končiť 5.vyučovacou hodinou.  

ŠKD bude fungovať v bežnom režime. Výpisy klasifikácie dostane každý žiak domov.

CŠPP Senica

Vážení rodičia,
V súvislosti s transformáciou poradenských centier CŠPP a CPPPaP Vám oznamujeme, že
klienti CŠPP Senica predchádzajú do starostlivosti novovytvoreného
CPaP – Centra poradenstva a prevencie.
Sídlo CPaP bude na Robotníckej ulici č. 62 v Senici. Elokované pracovisko centra bude naďalej
v budove Spojenej školy, Brezová ul. 1, Senica.
Kontakt na poradňu zostáva aktuálny: 0948 526 513
0948 526 514
cspp.senica@gmail.com

Mikuláš v škole

Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke ťa čakáme. Ponáhľaj sa medzi nás.

Ani našu školu neobišiel Mikuláš.  Skoro ráno chodbami školy presúval Mikuláš presne taký ako má byť, v biskupskom oblečení, sprevádzaný anjelmi i čertíkmi a aj s prekvapením pre každé dobré dieťa i dospelého v tejto škole. Nezbedníkom sa okrem sladkého perníka ušli aj čmáranice od čerta. Hádajte, ktorých bolo viac. A ako to skončilo? Spokojnosťou všetkých našich detí...

Oznam: od 1.1.2023 sa mení cena stravného

Školská jedáleň pri Spojenej škole v Senici

CENA STRAVENIEK PLATNÁ OD0  01.01.2023

3.finančné pásmo

MATERSKÁ ŠKOLA:               Raňajky:                                           0,60 €

                                                  Desiata:                                           0,50 €

                                                  Obed:                                               1,20 €