ZBER PAPIERA

Zber papiera

od 25.09. - 06.10.2023

KAM: na vrátnicu

KOMU: školníkovi

KEDYkaždý deň ráno od 7:00 do 8:00

Papier odovzdajte prosím zviazaný!

ĎAKUJEME!

*